Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Наддністрянська сільська рада» (код ЄДРПОУ: 04327011) був реорганізований і увійшов до складу Мурованокуриловецької громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-70 - Метастудія (Вінниця)
Vlada.ua - розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування

Місцеві податки та збори 2020року

Додаток 3 до рішення _30 сесії сільської ради 7 скликання від ___.06.2019р.№___ ПОЛОЖЕННЯ Про єдиний податок 1.Загальні положення. 1.1. Дане положення встановлює правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єдиного податку в межах граничних розмірів ставок і порядку встановлених главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України (далі Кодекс). 1.2. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності - особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів, встановлених пунктом 297.1 статті 297 Кодексу, на сплату єдиного податку в порядку та на умовах, визначених цією главою, з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності. 2.Платники податку. 2.1. Юридична особа чи фізична особа - підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим главою 1 розділу XIV Податкового кодексу, та реєструється платником єдиного податку. 2.2. Суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку: 1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1000 000 гривень; 2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв: не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб; обсяг доходу не перевищує  5000 000 гривень. Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005) , а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для третьої групи; 3) третя група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 7000 000 гривень; 4) четверта група - сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків. 2.3. При розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку - фізичною особою, не враховуються наймані працівники, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю і пологами та у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку. При розрахунку середньооблікової кількості працівників застосовується визначення, встановлене Податковим кодексом. 2.4. Не можуть бути платниками єдиного податку першої - третьої груп: - суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), які здійснюють: 1) діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора); 2) обмін іноземної валюти; 3) виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов'язаної з роздрібним продажем пива та столових вин); 4) видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення(крім виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння); 5) видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації корисних копалин місцевого значення; 6) діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України "Про страхування", сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розділом III Кодексу; 7) діяльність з управління підприємствами; 8) діяльність з надання послуг пошти та зв'язку (крім кур'єрської діяльності) та зв'язку (крім діяльності, що не підлягає ліцензуванню); 9) діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату; 10) діяльність з організації, проведення гастрольних заходів; - фізичні особи - підприємці, які здійснюють технічні випробування та дослідження (група 74.3 КВЕД ДК 009:2005), діяльність у сфері аудиту; - фізичні особи - підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення, загальна площа яких перевищує 100 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів; - страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів; - суб'єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25 відсотків; - представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного податку; - фізичні та юридичні особи - нерезиденти; - суб'єкти господарювання, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). 2.5. Не можуть бути платниками єдиного податку четвертої групи : суб'єкти господарювання, які станом на 1 січня базового (звітного) року має податковий борг, за винятком безнадійного податкового боргу, який виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). 2.6.Платники єдиного податку першої - третьої груп повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій). 2.6.Під побутовими послугами населенню, які надаються першою та другою групами платників єдиного податку, розуміються такі види послуг: 1) виготовлення взуття за індивідуальним замовленням; 2) послуги з ремонту взуття; 3) виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням; 4) виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним замовленням; 5) виготовлення виробів з хутра за індивідуальним замовленням; 6) виготовлення спіднього одягу за індивідуальним замовленням; 7) виготовлення текстильних виробів та текстильної галантереї за індивідуальним замовленням; 8) виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням; 9) додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням; 10) послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів; 11) виготовлення та в'язання трикотажних виробів за індивідуальним замовленням; 12) послуги з ремонту трикотажних виробів; 13) виготовлення килимів та килимових виробів за індивідуальним замовленням; 14) послуги з ремонту та реставрації килимів та килимових виробів; 15) виготовлення шкіряних галантерейних та дорожніх виробів за індивідуальним замовленням; 16) послуги з ремонту шкіряних галантерейних та дорожніх виробів; 17) виготовлення меблів за індивідуальним замовленням; 18) послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів; 19) виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовленням; 20) технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за індивідуальним замовленням; 21) послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо- і відеоапаратури; 22) послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів; 23) послуги з ремонту годинників; 24) послуги з ремонту велосипедів; 25) послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних інструментів; 26) виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням; 27) послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів; 28) виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням; 29) послуги з ремонту ювелірних виробів; 30) прокат речей особистого користування та побутових товарів; 31) послуги з виконання фоторобіт; 32) послуги з оброблення плівок; 33) послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів; 34) послуги з чищення та фарбування текстильних, трикотажних і хутрових виробів; 35) вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням; 36) послуги перукарень; 37) ритуальні послуги; 38) послуги, пов'язані з сільським та лісовим господарством; 39) послуги домашньої прислуги; 40) послуги, пов'язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням. 3.Об’єкт та база оподаткування. 3.1.Об’єктом оподаткування є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі(готівкою та/або безготівковій формі); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній відповідно до податкового законодавства. 3.2.Доходом платника єдиного податку першої - третьої груп є: 1) для фізичної особи - підприємця - дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом 292.3 статті 292 Кодексу. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності; 2) для юридичної особи - будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом 292.3 статті 292 Кодексу. 3.3.При продажу основних засобів юридичними особами - платниками єдиного податку дохід визначається як різниця між сумою коштів, отриманою від продажу таких основних засобів. Якщо основні засоби продані після їх використання протягом 12 календарних місяців з дня введення в експлуатацію, дохід визначається як різниця між сумою коштів, отриманою від продажу таких основних засобів, та їх залишковою балансовою вартістю, що склалася на день продажу. 3.4. До суми доходу платника єдиного податку включається вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг). Безоплатно отриманими вважаються товари (роботи, послуги), надані платнику єдиного податку згідно з письмовими договорами дарування та іншими письмовими договорами, укладеними згідно із законодавством, за якими не передбачено грошової або іншої компенсації вартості таких товарів (робіт, послуг) чи їх повернення, а також товари, передані платнику єдиного податку на відповідальне зберігання і використані таким платником єдиного податку. До суми доходу платника єдиного податку третьої групи, який є платником податку на додану вартість за звітний період також включається сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності. До суми доходу платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи) за звітний період включається вартість реалізованих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг), за які отримана попередня оплата (аванс) у період сплати інших податків і зборів, визначених цим Кодексом. 3.5. У разі надання послуг, виконання робіт за договорами доручення, транспортного експедирування або за агентськими договорами доходом є сума отриманої винагороди повіреного (агента). 3.6. Дохід, виражений в іноземній валюті, перераховується у гривнях за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на дату отримання такого доходу. 3.7. Датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів платнику єдиного податку у грошовій (готівковій або безготівковій) формі, дата підписання платником єдиного податку акта приймання-передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг). Для платника єдиного податку третьої групи, який є платником податку на додану вартість, датою отримання доходу є дата списання кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності. Для платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи) датою отримання доходу також є дата відвантаження товарів (виконання робіт, надання послуг), за які отримана попередня оплата (аванс) у період сплати інших податків і зборів, визначених цим Кодексом. 3.8. У разі здійснення торгівлі товарами або послугами з використанням торговельних автоматів чи іншого подібного обладнання, що не передбачає наявності реєстратора розрахункових операцій, датою отримання доходу вважається дата вилучення з таких торговельних апаратів та/або подібного обладнання грошової виручки. 3.9 У разі якщо торгівля товарами (роботами, послугами) через торговельні автомати здійснюється з використанням жетонів, карток та/або інших замінників грошових знаків, виражених у грошовій одиниці України, датою отримання доходу вважається дата продажу таких жетонів, карток та/або інших замінників грошових знаків, виражених у грошовій одиниці України. 3.10. Доходи фізичної особи - платника єдиного податку, отримані в результаті провадження господарської діяльності та оподатковані згідно з цим Положенням , не включаються до складу загального річного оподатковуваного доходу фізичної особи, визначеного відповідно до розділу IV Кодексу. 3.11. Не є доходом суми податків і зборів, утримані (нараховані) платником єдиного податку під час здійснення ним функцій податкового агента, а також суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, нараховані платником єдиного податку відповідно до закону. 3.12. До складу доходу, визначеного цією статтею, не включаються: 1) суми податку на додану вартість; 2) суми коштів, отриманих за внутрішніми розрахунками між структурними підрозділами платника єдиного податку; 3) суми фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, отриманої та поверненої протягом 12 календарних місяців з дня її отримання, та суми кредитів; 4) суми коштів цільового призначення, що надійшли від Пенсійного фонду та інших фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, з бюджетів або державних цільових фондів, у тому числі в межах державних або місцевих програм; 5) суми коштів (аванс, передоплата), що повертаються покупцю товару (робіт, послуг) - платнику єдиного податку та/або повертаються платником єдиного податку покупцю товару (робіт, послуг), якщо таке повернення відбувається внаслідок повернення товару, розірвання договору або за листом-заявою про повернення коштів; 6) суми коштів, що надійшли як оплата товарів (робіт, послуг), реалізованих у період сплати інших податків і зборів, встановлених Кодексом, вартість яких була включена до доходу юридичної особи при обчисленні податку на прибуток підприємств або загального оподатковуваного доходу фізичної особи - підприємця; 7) суми податку на додану вартість, що надійшли у вартості товарів (виконаних робіт, наданих послуг), відвантажених (поставлених) у період сплати інших податків і зборів, встановлених Кодексом; 8) суми коштів та вартість майна, внесені засновниками або учасниками платника єдиного податку до статутного капіталу такого платника; 9) суми коштів у частині надмірно сплачених податків і зборів, встановлених Кодексом, та суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що повертаються платнику єдиного податку з бюджетів або державних цільових фондів; 10) дивіденди, отримані платником єдиного податку - юридичною особою від інших платників податків, оподатковані в порядку, визначеному Кодексом. 3.13. Дивіденди, що виплачуються юридичними особами власникам корпоративних прав (засновникам платників єдиного податку), оподатковуються згідно з розділами III і IV Кодексу. 3.14.Дохід визначається на підставі даних обліку, який ведеться відповідно до статті 296 Кодексу. 3.15. Визначення доходу здійснюється для цілей оподаткування єдиним податком та для надання права суб'єкту господарювання зареєструватися платником єдиного податку та/або перебувати на спрощеній системі оподаткування. 3.16. При визначенні обсягу доходу, що дає право суб'єкту господарювання зареєструватися платником єдиного податку та/або перебувати на спрощеній системі оподаткування в наступному податковому (звітному) періоді, не включається дохід, отриманий як компенсація (відшкодування) за рішенням суду за будь-які попередні (звітні) періоди. 3.17. Право на застосування спрощеної системи оподаткування в наступному календарному році мають платники єдиного податку за умови неперевищення протягом календарного року обсягу доходу, встановленого для відповідної групи платників єдиного податку. При цьому якщо протягом календарного року платники першої і другої груп використали право на застосування іншої ставки єдиного податку у зв'язку з перевищенням обсягу доходу, встановленого для відповідної групи, право на застосування спрощеної системи оподаткування в наступному календарному році такі платники мають за умови неперевищення ними протягом календарного року обсягу доходу, встановленого підпунктом 3 пункту 291.4 статті 291 Кодексу. 4. Об'єкт та база оподаткування для платників єдиного податку четвертої групи 2921.1. Об'єктом оподаткування для платників єдиного податку четвертої групи є площа сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ), що перебуває у власності сільськогосподарського товаровиробника або надана йому у користування, у тому числі на умовах оренди. Права власності/користування земельними ділянками повинні бути оформлені та зареєстровані відповідно до законодавства. 2921.2. Базою оподаткування податком для платників єдиного податку четвертої групи для сільськогосподарських товаровиробників є нормативна грошова оцінка одного гектара сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень), з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного за станом на 1 січня базового податкового (звітного) року відповідно до порядку, встановленого розділом XII цього Кодексу. Базою оподаткування податком для платників єдиного податку четвертої групи для земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) є нормативна грошова оцінка ріллі в Автономній Республіці Крим або в області, з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного за станом на 1 січня базового податкового (звітного) року відповідно до порядку, встановленого розділом XII цього Кодексу. 2921.3. Підставою для нарахування єдиного податку платникам четвертої групи є дані державного земельного кадастру та/або дані з державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння податку у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 5. Ставки єдиного податку. 5.1. Ставки єдиного податку для платників першої групи установлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожитково мінімуму працездатних осіб, для платників другої групи установлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року та платників третьої групи у відсотках до доходу (відсоткові ставки). 5.2. Фіксовані ставки єдиного податку для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць становлять: 1) для першої групи платників єдиного податку - 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму. Для КВЕДДК ( 009:2010) 95.23 « Послуги з ремонту взуття» - 8 відсотків розміру прожиткового мінімуму; 2) для другої групи платників єдиного податку - 15 відсотків розміру мінімальної заробітної плати. 5.3. Відсоткова ставка єдиного податку для третьої групи платників єдиного податку встановлюється у розмірі: 1) 3 відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість згідно з Податковим кодексом; 2) 5 відсотків доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку. Для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, ставка єдиного податку встановлюється у розмірі, визначеному підпунктом 2 пункту 293.3 цієї статті. 5.4.Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої, другої і третьої груп у розмірі 15 відсотків: 1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпунктах 1, 2 і 3 пункту 291.4 статті 291 Кодексу; 2) до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у свідоцтві платника єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи; 3) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цій главі; 4) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування. 5) до доходу, отриманого платниками першої або другої групи від провадження діяльності, яка не передбачена у підпунктах 1 або 2 пункту 291.4 статті 291 Кодексу відповідно. 5.5. Ставки єдиного податку для платників третьої групи встановлюються у подвійному розмірі ставок, визначених пунктом 293.3 цієї статті: 1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпункті 4 пункту 291.4 статті 291 Кодексу; 2) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цій главі; 3) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування. 5.6. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності. 5.7. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної або міської ради застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений цим положенням для відповідної групи таких платників єдиного податку. 5.8.Ставки, встановлені пунктами 293.3 - 293.5 статті 293, застосовуються з урахуванням таких особливостей: 1) платники єдиного податку першої групи, які у календарному кварталі перевищили обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 291.4 статті 291 Кодексу, з наступного календарного кварталу за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку другої або третьої групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування. Такі платники до суми перевищення зобов'язані застосувати ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків. Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу; 2) платники єдиного податку другої групи, які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 291.4 статті 291 Кодексу, в наступному податковому (звітному) кварталі за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку третьої групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування. Такі платники до суми перевищення зобов'язані застосувати ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків. Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу; 3) платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи - підприємці), які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 291.4 статті 291 цього Кодексу, до суми перевищення застосовують ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків, а також зобов'язані у порядку, встановленому цією главою перейти на сплату інших податків і зборів, встановлених цим Кодексом. Платники єдиного податку третьої групи (юридичні особи), які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 291.4 статті 291 цього Кодексу, до суми перевищення застосовують ставку єдиного податку у подвійному розмірі ставок, визначених пунктом 293.3 цієї статті, а також зобов'язані у порядку, встановленому цією главою, перейти на сплату інших податків і зборів, встановлених цим Кодексом. Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу; 4) ставка єдиного податку, визначена для третьої групи у розмірі 2 відсотків, може бути обрана: а) суб'єктом господарювання, який зареєстрований платником податку на додану вартість відповідно до розділу V Кодексу, у разі переходу ним на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу; б) платником єдиного податку третьої групи, який обрав ставку єдиного податку в розмірі 4 відсотки, у разі добровільної зміни ставки єдиного податку шляхом подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку календарного кварталу, в якому буде застосовуватися нова ставка та реєстрації такого платника єдиного податку платником податку на додану вартість у порядку, встановленому розділом V цього Кодексу; в) суб'єктом господарювання, який не зареєстрований платником податку на додану вартість, у разі його переходу на спрощену систему оподаткування шляхом реєстрації платником податку на додану вартість відповідно до розділу V Кодексу і подання заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено реєстрацію платником податку на додану вартість; 5) у разі анулювання реєстрації платника податку на додану вартість у порядку, встановленому розділом V Кодексу, платники єдиного податку зобов'язані перейти на сплату єдиного податку за ставкою у розмірі 4 відсотків або відмовитися від застосування спрощеної системи оподаткування шляхом подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку чи відмови від застосування спрощеної системи оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено анулювання реєстрації платником податку на додану вартість. 6. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку . 6.1. Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця. Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року. 6.2.Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої груп здійснюється контролюючими органами на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності. 6.3. Платники єдиного податку третьої групи сплачують єдиний податок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал. 6.4. Сплата єдиного податку першої-третьої груп здійснюється за місцем податкової адреси. 6.5.Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів. 6.6. Суми єдиного податку, сплачені відповідно до абзацу другого пункту 295.1 і пункту 295.5 цієї статті, підлягають зарахуванню в рахунок майбутніх платежів з цього податку за заявою платника єдиного податку. Помилково та/або надміру сплачені суми єдиного податку підлягають поверненню платнику в порядку, встановленому цим Кодексом. 6.7. Єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, сплачується протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал. 6.8.У разі припинення платником єдиного податку провадження господарської діяльності податкові зобов'язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому до органу державної податкової служби подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з припиненням провадження господарської діяльності або анульовано реєстрацію за рішенням контролюючого органу на підставі отриманого від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності. У разі анулювання реєстрації платника єдиного податку за рішенням контролюючого органу податкові зобов'язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому проведено анулювання реєстрації. 7. Податковий (звітний) період. 7.1. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої, другої та четвертої груп є календарний рік. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи є календарний квартал. 7.2..Податковий (звітний) період починається з першого числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду. 7.3. Для суб'єктів господарювання, які перейшли на сплату єдиного податку із сплати інших податків і зборів, встановлених Кодексом, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, що настає за наступним податковим (звітним) кварталом, у якому таким особам виписано свідоцтво платника єдиного податку, і закінчується останнім календарним днем останнього місяця такого періоду. 7.4.Для зареєстрованих в установленому порядку фізичних осіб - підприємців, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому виписано свідоцтво платника єдиного податку. Для зареєстрованих в установленому законом порядку суб'єктів господарювання (новостворених), які протягом 10 календарних днів з дня державної реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, в якому відбулася державна реєстрація. 7.5. Для суб'єктів господарювання, які утворюються в результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, що має непогашені податкові зобов'язання чи податковий борг, які виникли до такої реорганізації, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому погашено такі податкові зобов'язання чи податковий борг і подано заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування. 7.6. У разі державної реєстрації припинення юридичних осіб та державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, які є платниками єдиного податку, останнім податковим (звітним) періодом вважається період, у якому подано до органу державної податкової служби заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з припиненням провадження господарської діяльності. 7.7. У разі зміни податкової адреси платника єдиного податку останнім податковим (звітним) періодом за такою адресою вважається період, у якому подано до органу державної податкової служби заяву щодо зміни податкової адреси. 8. Ведення обліку і складення звітності платниками єдиного податку. 8.1. Платники єдиного податку першої - третьої груп ведуть облік у порядку, визначеному підпунктами 8.1.1. - 8.1.3 цього пункту. 8.1.1. Платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи - підприємці), які не є платниками податку на додану вартість, ведуть Книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів. Форма книги обліку доходів, порядок її ведення затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику. Для реєстрації Книги обліку доходів такі платники єдиного податку подають до контролюючого органу за місцем обліку примірник Книги, у разі обрання способу ведення Книги у паперовому вигляді. 8.1.2. Платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи - підприємці), які є платниками податку на додану вартість, ведуть облік доходів та витрат за формою та в порядку, що встановлені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику. Для реєстрації Книги обліку доходів такі платники єдиного податку подають до контролюючого органу за місцем обліку примірник Книги. 8.1.3. Платники єдиного податку третьої групи (юридичні особи) використовують дані спрощеного бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат з урахуванням положень пунктів 44.2, 44.3 статті 44 Кодексу. 8.2. Платники єдиного податку першої та другої груп подають до контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду, в якій відображаються обсяг отриманого доходу, щомісячні авансові внески, визначені пунктом 295.1 статті 295 Кодексу. Така податкова декларація подається, якщо платник єдиного податку не допустив перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у пункті 291.4 статті 291 Кодексу, та/або самостійно не перейшов на сплату єдиного податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої, третьої або п'ятої групи. 8.3. Платники єдиного податку третьої групи подають до контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду. 8.4. Податкова декларація подається до контролюючого органу за місцем податкової адреси. 8.5. Отримані протягом податкового (звітного) періоду доходи, що перевищують обсяги доходів, встановлених пунктом 291.4 статті 291 Кодексу, відображаються платниками єдиного податку в податковій декларації з урахуванням особливостей, визначених пунктами 5.1 - 5.5 даного Положення. 5.1. Платники єдиного податку першої та другої груп подають до контролюючого органу податкову декларацію у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, у разі перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у пункті 291.4 статті 291 Кодексу, або самостійного прийняття рішення про перехід на сплату податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої або третьої (фізичні особи - підприємці) груп. При цьому у податковій декларації окремо відображаються обсяг доходу, оподаткований за ставками, визначеними для платників єдиного податку першої та другої груп, обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15 відсотків, обсяг доходу, оподаткований за новою ставкою єдиного податку, обраною згідно з умовами, визначеними даним Положенням, авансові внески, встановлені пунктом 6.1 розділу 6 даного Положення. у Подання податкової декларації у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, звільняє таких платників від обов'язку подання податкової декларації у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду. 5.2. Платники єдиного податку другої групи у податковій декларації окремо відображають: 1) щомісячні авансові внески, визначені пунктом 6.1 розділу 6 даного Положення. 2) обсяг доходу, оподаткований за кожною з обраних ними ставок єдиного податку; 3) обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15 відсотків (у разі перевищення обсягу доходу). 5.3. Платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи - підприємці) у податковій декларації окремо відображають: 1) обсяг доходу, оподаткований за кожною з обраних ними ставок єдиного податку; 2) обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15 відсотків (у разі перевищення обсягу доходу). 5.4. Платники єдиного податку третьої групи (юридичні особи) у податковій декларації окремо відображають: 1) обсяг доходу, що оподаткований за відповідною ставкою єдиного податку, встановленою для таких платників пунктом 293.3 статті 293 Кодексу; 2) обсяг доходу, що оподаткований за подвійною ставкою єдиного податку, встановленою для таких платників пунктом 293.3 статті 293 Кодексу (у разі перевищення обсягу доходу). 5.5. У разі застосування іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цій главі, здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку першої і другої груп, платники єдиного податку в податковій декларації додатково відображають окремо доходи, отримані від здійснення таких операцій. 6. Сума перевищення обсягу доходу відображається у податковій декларації за податковий (звітний) період, у якому відбулося таке перевищення. При цьому отримана сума перевищення доходу, встановленого для платників єдиного податку першої і другої груп, не включається до обсягу доходу, з якого сплачується наступна обрана ставка такими платниками єдиного податку. 7. Податкова декларація складається наростаючим підсумком з урахуванням норм пунктів 5 і 6 даного розділу. Уточнююча податкова декларація подається у порядку, встановленому цим Кодексом. 8. Платники єдиного податку для отримання довідки про доходи мають право подати до контролюючого органу податкову декларацію за інший, ніж квартальний (річний) податковий (звітний) період, що не звільняє такого платника податку від обов'язку подання податкової декларації у строк, встановлений для квартального (річного) податкового (звітного) періоду. Така податкова декларація складається з урахуванням норм пунктів 5 і 6 даного розділу та не є підставою для нарахування та/або сплати податкового зобов'язання. 9.Форми податкових декларацій платника єдиного податку, визначених пунктами 2 і 3 даного розділу ті, затверджуються в порядку, встановленому статтею 46 Кодексу. 10. Платники єдиного податку другої і третьої (фізичні особи - підприємці) груп при здійсненні діяльності на ринках, при продажу товарів дрібнороздрібної торговельної мережі через засоби пересувної мережі, а також платники єдиного податку першої групи не застосовують реєстратори розрахункових операцій. 9.Особливості нарахування, сплати та подання звітності з окремих податків і зборів платниками єдиного податку. 9.1. Платники єдиного податку звільняються від обов'язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з таких податків і зборів: 1) податку на прибуток підприємств; 2) податку на доходи фізичних осіб у частині доходів (об'єкта оподаткування), що отримані в результаті господарської діяльності платника єдиного податку першої - третьої групи (фізичної особи) та оподатковані згідно з даним Положенням; 3) податку на додану вартість з операцій з постачання товарів, робіт та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, крім податку на додану вартість, що сплачується фізичними особами та юридичними особами, які обрали ставку єдиного податку, визначену підпунктом 1 пункту 293.3 статті 293 Кодексу, а також що сплачується платниками єдиного податку четвертої групи; 4) податку на майно (в частині земельного податку), крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються платниками єдиного податку першої - третьої груп для провадження господарської діяльності та платниками єдиного податку четвертої групи для ведення сільськогосподарського товаровиробництва; 5) рентної плати за спеціальне використання води платниками єдиного податку четвертої групи. 2. Нарахування, сплата та подання звітності з податків і зборів інших, ніж зазначені у пункті 1 даного розділу, здійснюються платниками єдиного податку в порядку, розмірах та у строки, встановлені Кодексом. У разі ввезення товарів на митну територію України податки і збори та митні платежі сплачуються платником єдиного податку на загальних підставах відповідно до закону. 3. Платник єдиного податку виконує передбачені цим Кодексом функції податкового агента у разі нарахування (виплати, надання) оподатковуваних податком на доходи фізичних осіб доходів на користь фізичної особи, яка перебуває з ним у трудових або цивільно-правових відносинах. 10. Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування, або відмови від спрощеної системи оподаткування. 10.1. Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування платниками єдиного податку першої - третьої груп здійснюється відповідно до підпунктів 10.1.1 – 10.1.4 даного розділу. 10.1.1.Для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування суб'єкт господарювання подає до органу державної податкової служби заяву. Заява подається за вибором платника податків, якщо інше не передбачено цим Кодексом, в один з таких способів: 1) особисто платником податків або уповноваженою на це особою; 2) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення; 3) засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством; 4) державному реєстратору як додаток до реєстраційної картки, що подається для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця з урахуванням вимог пункту 291.5 статті 291 Кодексу. Електронна копія заяви, виготовлена шляхом сканування, передається державним реєстратором до контролюючого органу одночасно з відомостями з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця згідно із Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців". 10.1.2. Зареєстровані в установленому порядку фізичні особи - підприємці, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, вважаються платниками єдиного податку з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулася державна реєстрація. Зареєстровані в установленому законом порядку суб'єкти господарювання (новостворені), які протягом 10 днів з дня державної реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, яка не передбачає сплату податку на додану вартість, вважаються платниками єдиного податку з дня їх державної реєстрації. 10.1.3. Суб'єкт господарювання, який утворюється в результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, що має непогашені податкові зобов'язання чи податковий борг, які виникли до такої реорганізації, може бути зареєстрований як платник єдиного податку (шляхом подання не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу заяви) з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому здійснено погашення таких податкових зобов'язань чи податкового боргу. 10.1.4. Суб'єкт господарювання, який є платником інших податків і зборів відповідно до норм цього Кодексу, може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви до контролюючого органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу. Такий суб'єкт господарювання може здійснити перехід на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року. Перехід на спрощену систему оподаткування суб'єкта господарювання, зазначеного в абзаці першому цього підпункту, може бути здійснений за умови, якщо протягом календарного року, що передує періоду переходу на спрощену систему оподаткування, суб'єктом господарювання дотримано вимоги, встановлені в пункті 291.4 статті 291 Кодексу. До поданої заяви додається розрахунок доходу за попередній календарний рік, який визначається з дотриманням вимог, встановлених даним Положенням. При цьому якщо суб'єкт господарювання протягом календарного року, що передує року обрання спрощеної системи оподаткування, самостійно прийняв рішення про припинення фізичної особи - підприємця, то при переході на спрощену систему оподаткування до розрахунку доходу за попередній календарний рік включається вся сума доходу, отриманого такою особою в результаті провадження господарської діяльності за такий попередній календарний рік. Форма розрахунку доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування, затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику. 10.1.5. За умови дотримання платником єдиного податку вимог, встановлених цим Кодексом для обраної ним групи, такий платник може самостійно перейти на сплату єдиного податку, встановленого для інших груп платників єдиного податку, шляхом подання заяви до контролюючого органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного кварталу. При цьому у платника єдиного податку третьої групи, який є платником податку на додану вартість, анулюється реєстрація платника податку на додану вартість у порядку, встановленому цим Кодексом, у разі обрання ним першої або другої групи чи ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, яка включає податок на додану вартість до складу єдиного податку. 10.2. Відмова від спрощеної системи оподаткування платниками єдиного податку першої - третьої груп здійснюється в порядку, визначеному підпунктами 10.2.1 – 10.2.3. даного розділу. 2.1. Для відмови від спрощеної системи оподаткування суб'єкт господарювання не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного кварталу (року) подає до контролюючого органу заяву. 2.2. Платники єдиного податку можуть самостійно відмовитися від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених цим Кодексом, з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з переходом на сплату інших податків і зборів. 2.3. Платники єдиного податку зобов'язані перейти на сплату інших податків і зборів, визначених Кодексом, у таких випадках та в строки: 1) у разі перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу платниками єдиного податку першої і другої груп та нездійснення такими платниками переходу на застосування іншої ставки - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення; 2) у разі перевищення протягом календарного року обсягу доходу, встановленого підпунктом 3 пункту 291.4 статті 291 Кодексу, платниками єдиного податку першої і другої груп, які використали право на застосування інших ставок, встановлених для третьої групи, - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення; 3) у разі перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу платниками єдиного податку третьої групи - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення; 4) у разі застосування платником єдиного податку іншого способу розрахунків, ніж зазначені у пункті 291.6 статті 291 Кодексу, - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому допущено такий спосіб розрахунків; 5) у разі здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, або невідповідності вимогам організаційно-правових форм господарювання - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності або відбулася зміна організаційно-правової форми; 6) у разі перевищення чисельності фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку, - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому допущено таке перевищення; 7) у разі здійснення видів діяльності, не зазначених у реєстрі платників єдиного податку, - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності; 8) у разі наявності податкового боргу на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів - в останній день другого із двох послідовних кварталів; 9) у разі здійснення платниками першої або другої групи діяльності, яка не передбачена у підпунктах 1 або 2 пункту 291.4 статті 291 Кодексу відповідно, - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому здійснювалася така діяльність. 10.3. У заяві зазначаються такі обов'язкові відомості: 1) найменування суб'єкта господарювання, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків); 2) податкову адресу суб'єкта господарювання; 3) місце провадження господарської діяльності; 4) обрані суб'єктом господарювання види господарської діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2010; 5) обрані суб'єктом господарювання група та ставка єдиного податку або зміна групи та ставки єдиного податку; 6) кількість осіб, які одночасно перебувають з фізичною особою - підприємцем у трудових відносинах, та середньооблікова чисельність працівників у юридичної особи; 7) дата (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування. 10.3.1. До заяви включаються відомості (за наявності) про: 1) зміну найменування суб'єкта господарювання (для юридичної особи) або прізвища, імені, по батькові фізичної особи - підприємця, або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків); 2) зміну податкової адреси суб'єкта господарювання; 3) зміну місця провадження господарської діяльності; 4) зміну видів господарської діяльності; 5) зміну організаційно-правової форми юридичної особи; 6) дату (період) відмови від застосування спрощеної системи у зв'язку з переходом на сплату інших податків і зборів, встановлених цим Кодексом; 7) дату (період) припинення платником єдиного податку провадження господарської діяльності; 8) зміну групи та ставки платника єдиного податку. 10.3.2. Інформація про період щорічної відпустки і терміни тимчасової втрати працездатності з обов'язковим доданням копії листка непрацездатності подається за заявою у довільній формі. 10.4. У разі зміни найменування юридичної особи, прізвища, імені, по батькові фізичної особи - підприємця або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків) заява подається протягом місяця з дня виникнення таких змін. 10.5. У разі зміни податкової адреси суб'єкта господарювання, місця провадження господарської діяльності, видів господарської діяльності заява подається платниками єдиного податку першої і другої груп не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулися такі зміни. 10.6. У разі зміни податкової адреси суб'єкта господарювання, місця провадження господарської діяльності заява подається платниками єдиного податку третьої групи разом з податковою декларацією за податковий (звітний) період, у якому відбулися такі зміни. 10.7. Форма та порядок подання заяви встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику. 10.8. Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування платниками єдиного податку четвертої групи здійснюється відповідно до підпунктів 8.1-8.4 даного розділу. 298.8.1. Сільськогосподарські товаровиробники для переходу на спрощену систему оподаткування або щорічного підтвердження статусу платника єдиного податку подають до 20 лютого поточного року: загальну податкову декларацію з податку на поточний рік щодо всієї площі земельних ділянок, з яких справляється податок (сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ, багаторічних насаджень), та/або земель водного фонду внутрішніх водойм (озер, ставків та водосховищ), - контролюючому органу за своїм місцезнаходженням (місцем перебування на податковому обліку); звітну податкову декларацію з податку на поточний рік окремо щодо кожної земельної ділянки - контролюючому органу за місцем розташування такої земельної ділянки; розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва - контролюючим органам за своїм місцезнаходженням та/або за місцем розташування земельних ділянок за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову та митну політику; відомості (довідку) про наявність земельних ділянок - контролюючим органам за своїм місцезнаходженням та/або за місцем розташування земельних ділянок. У відомостях (довідці) про наявність земельних ділянок зазначаються дані про кожний документ, що встановлює право власності та/або користування земельними ділянками, у тому числі про кожний договір оренди земельної частки (паю). 298.8.2. Сільськогосподарські товаровиробники, утворені протягом року шляхом злиття, приєднання або перетворення, подають протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем його утворення, до контролюючих органів за своїм місцезнаходженням та за місцем розташування земельних ділянок декларацію з податку за період від дати утворення до кінця поточного року для набуття статусу платника податку, а також усіх прав і обов'язків щодо погашення податкових зобов'язань або боргів, які передані йому як правонаступнику. 298.8.3. Дохід сільськогосподарського товаровиробника, отриманий від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки (крім підакцизних товарів, за винятком виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 - 2204 30), вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції, включає доходи, отримані від: реалізації продукції рослинництва, що вироблена (вирощена) на угіддях, які належать сільськогосподарському товаровиробнику на праві власності або надані йому в користування, а також продукції рибництва, виловленої (зібраної), розведеної, вирощеної у внутрішніх водоймах (озерах, ставках і водосховищах), та продуктів її переробки на власних підприємствах або орендованих виробничих потужностях; реалізації продукції рослинництва на закритому ґрунті та продуктів її переробки на власних підприємствах або орендованих виробничих потужностях; реалізації продукції тваринництва і птахівництва та продуктів її переробки на власних підприємствах або орендованих виробничих потужностях; реалізації сільськогосподарської продукції, що вироблена із сировини власного виробництва на давальницьких умовах, незалежно від територіального розміщення переробного підприємства. У разі коли сільськогосподарське підприємство утворюється шляхом злиття, приєднання, перетворення, поділу або виділення, у рік такого утворення до суми, отриманої від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки (крім підакцизних товарів за винятком виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 - 2204 30), вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції, включаються також доходи, отримані протягом останнього податкового (звітного) періоду від надання супутніх послуг: послуги із збирання врожаю, його брикетування, складування, пакування та підготовки продукції до збуту (сушіння, обрізування, сортування, очистка, розмелювання, дезінфекція (за наявності ліцензії), силосування, охолодження), які надаються покупцю такої продукції сільгосппідприємством-виробником (з моменту набуття права власності на таку продукцію за договором до дати її фактичної передачі покупцю); послуги з догляду за худобою і птицею, які надаються її покупцю сільгосппідприємством-виробником (з моменту набуття права власності на таку продукцію за договором до дати її фактичної передачі покупцю); послуги із зберігання сільськогосподарської продукції, які надаються її покупцю сільгосппідприємством-виробником (з моменту набуття права власності на таку продукцію за договором до дати її фактичної передачі покупцю); послуги з відгодівлі та забою свійської худоби і птиці, які надаються її покупцю сільгосппідприємством-виробником (з моменту набуття права власності на таку продукцію до дати її фактичної передачі покупцю). 298.8.4. У разі коли у податковому (звітному) році частка сільськогосподарського товаровиробництва становить менш як 75 відсотків, сільськогосподарський товаровиробник сплачує податки у наступному податковому (звітному) році на загальних підставах. Якщо така частка не перевищує 75 відсотків у зв'язку із виникненням обставин непереборної сили у попередньому податковому (звітному) році, до платника податку в наступному податковому (звітному) році зазначена вимога не застосовується. Такі платники податку для підтвердження статусу платника єдиного податку подають податкову декларацію разом із рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних рад про наявність обставин непереборної сили та перелік суб'єктів господарювання, що постраждалих внаслідок таких обставин. 11.Порядок реєстрації та анулювання реєстрації платників єдиного податку 11.1. Реєстрація суб'єкта господарювання як платника єдиного податку здійснюється шляхом внесення відповідних записів до реєстру платників єдиного податку. 11.2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, веде реєстр платників єдиного податку, в якому міститься інформація про осіб, зареєстрованих платниками єдиного податку. 11.3. У разі відсутності визначених цим Кодексом підстав для відмови у реєстрації суб'єкта господарювання як платника єдиного податку контролюючий орган зобов'язаний протягом двох робочих днів від дати надходження заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування зареєструвати таку особу платником єдиного податку. 11.4. У випадках, передбачених підпунктом 298.1.2 пункту 298.1 статті 298 Кодексу, контролюючий орган, у разі відсутності визначених цим Кодексом підстав для відмови, здійснює реєстрацію суб'єкта господарювання як платника єдиного податку з дати, визначеної відповідно до зазначеного підпункту, протягом двох робочих днів з дати отримання контролюючим органом заяви щодо обрання спрощеної системи оподаткування або отримання цим органом від державного реєстратора електронної копії заяви, виготовленої шляхом сканування, одночасно з відомостями з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця, якщо така заява додана до реєстраційної картки. 11.5. У разі відмови у реєстрації платника єдиного податку контролюючий орган зобов'язаний надати протягом двох робочих днів з дня подання суб'єктом господарювання відповідної заяви письмову вмотивовану відмову, яка може бути оскаржена суб'єктом господарювання у встановленому порядку. 11.6. Підставами для прийняття контролюючим органом рішення про відмову у реєстрації суб'єкта господарювання як платника єдиного податку є виключно: 1) невідповідність такого суб'єкта вимогам, встановленим статтею 291 Кодексу; 2) наявність у суб'єкта господарювання, який утворюється у результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, непогашених податкових зобов'язань чи податкового боргу, що виникли до такої реорганізації; 3) недотримання таким суб'єктом вимог, встановлених підпунктом 298.1.4 пункту 298.1 статті 298 Кодексу. 11.7. До реєстру платників єдиного податку вносяться такі відомості про платника єдиного податку: 1) найменування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відповідну відмітку у паспорті); 2) податкова адреса суб'єкта господарювання; 3) місце провадження господарської діяльності; 4) обрані фізичною особою - підприємцем першої та другої груп види господарської діяльності; 5) ставка єдиного податку та група платника податку; 6) дата (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування; 7) дата реєстрації; 8) види господарської діяльності; 9) дата анулювання реєстрації. 11.8. У разі зміни відомостей, передбачених підпунктами 1 - 5 пункту 299.7 цієї статті, вносяться зміни до реєстру платників єдиного податку в день подання платником відповідної заяви. 11.9. За бажанням зареєстрований платник єдиного податку може безоплатно та безумовно отримати витяг з реєстру платників єдиного податку. Строк надання витягу не повинен перевищувати одного робочого дня з дня надходження запиту. Витяг діє до внесення змін до реєстру. Форма запиту про отримання витягу та витягу з реєстру платників єдиного податку затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику. 11.10. Реєстрація платником єдиного податку є безстроковою та може бути анульована шляхом виключення з реєстру платників єдиного податку за рішенням контролюючого органу у разі: 1) подання платником податку заяви щодо відмови від застосування спрощеної системи оподаткування у зв'язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених цим Кодексом, - в останній день календарного кварталу, в якому подано таку заяву; 2) припинення юридичної особи (крім перетворення) або припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем відповідно до закону - в день отримання відповідним контролюючим органом від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації такого припинення; 3) у випадках, визначених підпунктом 298.2.3 пункту 298.2 статті 298 Кодексу; 4) якщо у податковому (звітному) році частка сільськогосподарського товаровиробництва платника єдиного податку четвертої групи становить менш як 75 відсотків. 11.11. У разі виявлення відповідним контролюючим органом під час проведення перевірок порушень платником єдиного податку першої - третьої груп вимог, встановлених цією главою, анулювання реєстрації платника єдиного податку першої - третьої груп проводиться за рішенням такого органу, прийнятим на підставі акта перевірки, з першого числа місяця, наступного за кварталом, в якому допущено порушення. У такому випадку суб'єкт господарювання має право обрати або перейти на спрощену систему оподаткування після закінчення чотирьох послідовних кварталів з моменту прийняття рішення контролюючим органом. У разі виявлення відповідним контролюючим органом під час проведення виїзних документальних перевірок платника єдиного податку четвертої групи невідповідності вимогам підпункту 4 пункту 291.4 та пункту 291.51 статті 291 Кодексу у податковому (звітному) році або у попередніх періодах, такому платнику за такі періоди нараховуються податки та збори, від сплати яких він звільнявся як платник єдиного податку четвертої групи, та штрафні (фінансові) санкції (штрафи), передбачені главою 11 розділу II Кодексу. Такий платник податку зобов'язаний перейти до сплати податків за загальною системою оподаткування, починаючи з наступного місяця після місяця, у якому встановлено таке порушення. 11.12. Погашення податкового боргу після анулювання реєстрації платника єдиного податку здійснюється у порядку, встановленому главою 9 розділу II Кодексу. 11.13. З метою постійного забезпечення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб інформацією центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, щоденно оприлюднює для безоплатного та вільного доступу на єдиному державному реєстраційному веб-порталі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та власному офіційному веб-сайті такі дані з реєстру платників єдиного податку: податковий номер (для юридичної особи); найменування для юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові для фізичної особи; дату (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування; ставку єдиного податку; групу платника податку; види господарської діяльності; дату виключення з реєстру платників єдиного податку. 12. Відповідальність платника єдиного податку 12.1. Платники єдиного податку несуть відповідальність відповідно до Кодексу за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку, а також за своєчасність подання податкових декларацій. Секретар сільської ради М.Б.Осінська Додаток 4 до рішення ___30_ сесії сільської ради 7 скликання від____.06.2019р.№_____ ПОЛОЖЕННЯ Про механізм справляння та порядок зарахування до бюджету сум транспортного податку по Наддністрянській сільській раді Це положення визначає механізм встановлення, справляння і скасування, а також порядок зарахування до бюджету сум транспортного податку на території сільської ради, права, обов'язки і відповідальність платників податку та органів, які відповідають за справляння податку і порядок зарахування коштів податку до сільського бюджету. 1. Загальні положення. 1.1.Відповідно до ст.265 Податкового кодексу України транспортний податок являється одним із складових податку на майно та встановлюється відповідно ст.267 Податкового кодексу України; 1.2. Транспортний податок - це місцевий податок, який зараховується до сільського бюджету, здійснюваний платниками у порядку і на умовах, що визначаються Податковим кодексом України та цим Положенням. 2. Платники податку 2.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідають підпункту 3.1. даного Положення є об’єктами оподаткування. 3.Об’єкт оподаткування 3.1.Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, які використовувалися до 5 років і мають об’єм циліндрів двигуна понад 3000 куб. см. 4. База оподаткування 4.1.Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до пункту 3.1 даного Положення. 5. Ставка податку 5.1.Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування відповідно до пункту 3.1 розділу 3 даного Положення. 6. Податковий період 6.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року. 7. Порядок обчислення суми податку 7.1.Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку. 7.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року). Щодо об'єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності. Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об'єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів. 7.3. Органи внутрішніх справ зобов'язані до 1 квітня 2019 року подати контролюючим органам за місцем реєстрації об'єкта оподаткування відомості, необхідні для розрахунку податку. З 1 квітня 2019 року органи внутрішніх справ зобов'язані щомісячно, у 10-денний строк після закінчення календарного місяця подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем реєстрації об'єкта оподаткування станом на перше число відповідного місяця. Форма подачі інформації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики. 7.4. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об'єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально. Щодо об'єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою - платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об'єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт. 7.5. У разі переходу права власності на об'єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об'єкт оподаткування, а новим власником - починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об'єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності. 7.6. За об'єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу. 8. Порядок сплати податку 8.1. Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України. 9. Строки сплати податку 9.1. Транспортний податок сплачується: а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення; б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації. Секретар виконкому М.Б.Осінська проект УКРАЇНА НАДДНІСТРЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА МУРОВАНОКУРИЛОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ РІШЕННЯ №____ ___ червня 2019 року 30 сесія 7 скликання Про встановлення на 2020 рік ставки акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів. Керуючись ст.143 Конституції України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, Податковим кодексом України, Законом України №79-VIII від 28.11.2014року «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформ міжбюджетних відносин» та Законом України № 71-VIII від 28.11.2014року «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи»,сільська рада ВИРІШИЛА: 1.Встановити на території сільської ради на 2020 рік ставку у розмірі 5 % акцизного податку з реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів. 2.Це рішення набирає чинності з моменту проголошення. 3.Оприлюднити дане рішення через мережу інтернет на офіційному Веб-сайті сільської ради. 4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку,планування,фінансів регулювання земельних відносин,раціонального використання надр,довкілля та благоустрою.(Спірідонова О.О.) Сільський голова Н.В.Денисова УКРАЇНА НАДДНІСТРЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА МУРОВАНОКУРИЛОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ РІШЕННЯ №____ ____червня 20189року 30 сесія 7 скликання Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2020 рік. Керуючися абзацами другим і третім пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України та пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада ВИРІШИЛА: 1. Установити на території Наддністрянської сільскої ради: 1) ставки земельного податку згідно з додатком 1; 2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2. 2. Оприлюднити дане рішення через мережу інтернет на офіційному Веб-сайті сільської ради або в інший можливий спосіб. 3. Рішення №105 «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2019 рік» 22 сесії 7 скликання від 22 червня 2018 року визнати такими, що втратили чинність1. 4. Рішення набирає чинності2 з дня його оприлюднення. 5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку,планування,фінансів регулювання земельних відносин,раціонального використання надр,довкілля та благоустрою.(Спірідонова О.О.) Сільський голова Н.В.Денисова Додаток 1 до рішення 30 позачергової сесії сільської ради 7 скликання від ___.06.2019р.№____ СТАВКИ земельного податку Ставки встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію з 01січня 2020 року.Населених пунктів сільської ради, на які поширюється дія рішення ради: Код області Код району Код згідно з КОАТУУ Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади 05 228 0522884400 Наддністрянська сільська рада Вид цільового призначення земель 2 Ставки податку 3 (відсотків нормативної грошової оцінки) за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено код 2 найменування 2 для юридичних осіб для фізичних осіб для юридичних осіб для фізичних осіб 01 Землі сільськогосподарського призначення 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 4 0.3 0.3 0.3 0.3 01.02 Для ведення фермерського господарства 4 1 0,3 5 0,3 01.03 Для ведення особистого селянського господарства 4 0.5 0,4 0.5 0.4 01.04 Для ведення підсобного сільського господарства 4 0.3 0,3 0.3 0.3 01.05 Для індивідуального садівництва 4 _ - 01.06 Для колективного садівництва 4 _ _ 01.07 Для городництва 4 0.3 0,3 0.3 0.3 01.08 Для сінокосіння і випасання худоби 4 _ _ 01.09 Для дослідних і навчальних цілей _ _ 01.10 Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства _ _ 01.11 Для надання послуг у сільському господарстві _ _ 01.12 Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції _ _ 01.13 Для іншого сільськогосподарського призначення 0.5 0,3 0.5 0.3 01.14 Для цілей підрозділів 01.01 - 01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду _ _ 02 Землі житлової забудови 02.01 Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 4 _ 0,04 02.02 Для колективного житлового будівництва 4 _ - 02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку _ 0,04 02.04 Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання _ _ 02.05 Для будівництва індивідуальних гаражів _ - 02.06 Для колективного гаражного будівництва _ _ 02.07 Для іншої житлової забудови _ 0,03 02.08 Для цілей підрозділів 02.01 - 02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду _ _ 03 Землі громадської забудови 03.01 Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування 4 0 _ 03.02 Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти 4 0 _ 03.03 Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги 4 0 _ 03.04 Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій 4 0 _ 03.05 Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування 4 0 _ 03.06 Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів 4 0 _ 03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 1,5 1,5 03.08 Для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування - - 03.09 Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ - _ 03.10 Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури - - 03.11 Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки _ _ 03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування - _ 03.13 Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування - - 03.14 Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС 4 _ _ 03.15 Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови - - 03.16 Для цілей підрозділів 03.01 - 03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду _ _ 04 Землі природно-заповідного фонду 04.01 Для збереження та використання біосферних заповідників _ _ 04.02 Для збереження та використання природних заповідників 4 _ _ 04.03 Для збереження та використання національних природних парків 4 _ _ 04.04 Для збереження та використання ботанічних садів 4 _ _ 04.05 Для збереження та використання зоологічних парків _ _ 04.06 Для збереження та використання дендрологічних парків _ _ 04.07 Для збереження та використання парків - пам'яток садово-паркового мистецтва _ _ 04.08 Для збереження та використання заказників _ _ 04.09 Для збереження та використання заповідних урочищ _ _ 04.10 Для збереження та використання пам'яток природи _ _ 04.11 Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків _ _ 05 Землі іншого природоохоронного призначення 06 Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей) 06.01 Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів 4 _ _ 06.02 Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів _ _ 06.03 Для інших оздоровчих цілей _ _ 06.04 Для цілей підрозділів 06.01 - 06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду _ _ 07 Землі рекреаційного призначення 07.01 Для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення 4 _ _ 07.02 Для будівництва та обслуговування об'єктів фізичної культури і спорту 4 - _ 07.03 Для індивідуального дачного будівництва _ _ 07.04 Для колективного дачного будівництва _ _ 07.05 Для цілей підрозділів 07.01 - 07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду _ _ 08 Землі історико-культурного призначення 08.01 Для забезпечення охорони об'єктів культурної спадщини _ _ 08.02 Для розміщення та обслуговування музейних закладів _ _ 08.03 Для іншого історико-культурного призначення _ _ 08.04 Для цілей підрозділів 08.01 - 08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду _ _ 09 Землі лісогосподарського призначення 09.01 Для ведення лісового господарства і пов'язаних з ним послуг 0.1 _ 0.1 09.02 Для іншого лісогосподарського призначення 0.1 _ 0.1 09.03 Для цілей підрозділів 09.01 - 09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду _ _ 10 Землі водного фонду 10.01 Для експлуатації та догляду за водними об'єктами 3,000 1.500 3.000 1,5000 10.02 Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами _ _ 10.03 Для експлуатації та догляду за смугами відведення _ _ 10.04 Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами 3,000 1,500 1.000 1.500 10.05 Для догляду за береговими смугами водних шляхів _ _ 10.06 Для сінокосіння _ _ 10.07 Для рибогосподарських потреб 3,000 3.000 3.000 3.000 10.08 Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей _ _ 10.09 Для проведення науково-дослідних робіт _ _ 10.10 Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд _ _ 10.11 Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів _ _ 10.12 Для цілей підрозділів 10.01 - 10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду _ _ 11 Землі промисловості 11.01 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами - - 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості _ _ 11.03 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств - - 11.04 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) _ _ 11.05 Для цілей підрозділів 11.01 - 11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду - _ 12 Землі транспорту 12.01 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту - _ 12.02 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту _ _ 12.03 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту _ _ 12.04 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства 4 - _ 12.05 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту _ _ 12.06 Для розміщення та експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту _ _ 12.07 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту _ _ 12.08 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій _ _ 12.09 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту _ _ 12.10 Для цілей підрозділів 12.01 - 12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду _ _ 13 Землі зв'язку 13.01 Для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд телекомунікацій 5 _ 5 13.02 Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об'єктів поштового зв'язку 5 _ 5 13.03 Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв'язку 5 _ 5 13.04 Для цілей підрозділів 13.01 - 13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду _ _ 14 Землі енергетики 14.01 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій 5 _ 5 14.02 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії 5 _ 5 14.03 Для цілей підрозділів 14.01 - 14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду _ _ 15 Землі оборони 15.01 Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил 4 0 _ 15.02 Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії 4 0 _ 15.03 Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби 4 0 _ 15.04 Для розміщення та постійної діяльності СБУ 4 0 _ 15.05 Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби 4 0 _ 15.06 Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки 4 _ _ 15.07 Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань 4 0 _ 15.08 Для цілей підрозділів 15.01 - 15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду _ _ 16 Землі запасу _ _ 17 Землі резервного фонду _ _ 18 Землі загального користування 4 _ _ 19 Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду _ _ Секретар сільської ради М.Б.Осінська Додаток 2 до рішення 30сесії сільської ради 7 скликання від __.06.2019р.№____ ПЕРЕЛІК пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, із сплати земельного податку Пільги встановлюються та вводяться в дію з 01.01.2020 року. Населених пунктів сільської ради, на які поширюється дія рішення ради: Код області Код району Код згідно з КОАТУУ Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади 05 228 0522884400 Наддністрянська сілсьська рада Група платників категорія/ цільове призначення земельних ділянок Розмір пільги (відсотків суми податкового зобов’язання за рік) Юридичні особи органи державної влади та місцевого самоврядування 03.01. 100 заклади освіти 03.02. 100 заклади охорони здоров'я та соціальної допомоги 03.03. 100 заклади культурно-просвітницького обслуговування 03.05. 100 Збройні сили України 15.01. 100 військові частини (підрозділи) Національної гвардії України 15.02. 100 інші військові формування, утворені відповідно до законів України 15.07. 100 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування 03.12 100 Секретар сільської ради М.Б.Осінська УКРАЇНА НАДДНІСТРЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА МУРОВАНОКУРИЛОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ РІШЕННЯ №____ червня 2019 року 30 сесія 7 скликання Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2020 рік Керуючися статтею 266 Податкового кодексу України, пунктом 24 части ни першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ВИРІШИЛА: 1. Установити на території Наддністрянської сільської ради: 1) ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно з додатком 1; 2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2. 2. Оприлюднити рішення через мережу інтернет на офіційному Веб-сайті сільської ради або в інший можливий спосіб. 3. Рішення №168 22 сесії 7 скликання від 22 червня 2018 року «Про встановлення місцевих податків та зборів на 2019 рік» визнати такими, що втратили чинність. 4. Рішення набирає чинності з дня його оприлюднення. 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку,планування,фінансів регулювання земельних відносин,раціонального використання надр,довкілля та благоустрою.(Спірідонова О.О.) Сільський голова Н.В.Денисова Додаток 1 до рішення 30 сесії сільської ради 7 скликання від _.06.2019р.№____ СТАВКИ податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки Ставки встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію з 01 січня 2020 року.Населених пунктів сільської ради, на які поширюється дія рішення ради: Код області Код району Код згідно з КОАТУУ Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади 05 228 0522884400 Наддністрянська сілсьська рада Класифікація будівель та споруд Ставки податку 3 за 1 кв. метр (відсотків розміру мінімальної заробітної плати) код 2 найменування 2 для юридичних осіб для фізичних осіб 1 зона 2 зона 3 зона 1 зона 2 зона 4 3 зона 4 11 Будівлі житлові 111 Будинки одноквартирні 1110 Будинки одноквартирні 1110.1 Будинки одноквартирні масової забудови 0,2 - - 0,2 - - 1110.2 Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності - - - - - - 1110.3 Будинки садибного типу 0,2 - - 0,2 - - 1110.4 Будинки дачні та садові 0,2 - - 0,2 - - 112 Будинки з двома та більше квартирами 1121 Будинки з двома квартирами 1121.1 Будинки двоквартирні масової забудови 0,2 - - - - - 1121.2 Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності - - - - - - 1122 Будинки з трьома та більше квартирами 1122.1 Будинки багатоквартирні масової забудови 0,2 - - 0,2 - - 1122.2 Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні - - - 0,2 - - 1122.3 Будинки житлові готельного типу - - - - - - 113 Гуртожитки 1130.1 Гуртожитки для робітників та службовців - - - - - - 1130.2 Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів - - - - - - 1130.3 Гуртожитки для учнів навчальних закладів - - - - - - 1130.4 Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів - - - - - - 1130.5 Будинки дитини та сирітські будинки - - - - - - 1130.6 Будинки для біженців, притулки для бездомних 5 - - - - - - 1130.9 Будинки для колективного проживання інші - - - - - - 12 Будівлі нежитлові 121 Готелі, ресторани та подібні будівлі 1211 Будівлі готельні 1211.1 Готелі - - - - - - 1211.2 Мотелі - - - - - - 1211.3 Кемпінги - - - - - - 1211.4 Пансіонати - - - - - - 1211.5 Ресторани та бари - - - - - - 1212 Інші будівлі для тимчасового проживання 1212.1 Туристичні бази та гірські притулки - - - - - - 1212.2 Дитячі та сімейні табори відпочинку - - - - - - 1212.3 Центри та будинки відпочинку - - - - - - 1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше - - - - - - 122 Будівлі офісні 1220 Будівлі офісні 1220.1 Будівлі органів державного та місцевого управління 5 0,000 - - 0,000 - - 1220.2 Будівлі фінансового обслуговування - - - - - - 1220.3 Будівлі органів правосуддя 5 - - - - - - 1220.4 Будівлі закордонних представництв 5 - - - - - - 1220.5 Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств - - - - - - 1220.9 Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші - - - - - - 123 Будівлі торговельні 1230 Будівлі торговельні 1230.1 Торгові центри, універмаги, магазини 0,1 - - 0,1 - - 1230.2 Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків 5 - - - - - - 1230.3 Станції технічного обслуговування автомобілів - - - - - - 1230.4 Їдальні, кафе, закусочні тощо - - - - - - 1230.5 Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування - - - - - - 1230.6 Будівлі підприємств побутового обслуговування - - - - - - 1230.9 Будівлі торговельні інші 0,1 - - 0,1 - - 124 Будівлі транспорту та засобів зв'язку 1241 Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв'язку та пов'язані з ними будівлі 1241.1 Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту - - - - - - 1241.2 Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту - - - - - - 1241.3 Будівлі міського електротранспорту - - - - - - 1241.4 Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту - - - - - - 1241.5 Морські та річкові вокзали, маяки та пов'язані з ними будівлі - - - - - - 1241.6 Будівлі станцій підвісних та канатних доріг - - - - - - 1241.7 Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо - - - - - - 1241.8 Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо - - - - - - 1241.9 Будівлі транспорту та засобів зв'язку інші - - - - - - 1242 Гаражі 1242.1 Гаражі наземні 0.2 - - 0.02 - - 1242.2 Гаражі підземні - - - - - - 1242.3 Стоянки автомобільні криті - - - - - - 1242.4 Навіси для велосипедів - - - - - - 125 Будівлі промислові та склади 1251 Будівлі промислові 5 1251.1 Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості 5 - - - - - - 1251.2 Будівлі підприємств чорної металургії 5 - - - - - - 1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості 5 - - - - - - 1251.4 Будівлі підприємств легкої промисловості 5 - - - - - - 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості 5 - - - - - - 1251.6 Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості 5 - - - - - - 1251.7 Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості 5 - - - - - - 1251.8 Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості 5 - - - - - - 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне 5 - - - - - - 1252 Резервуари, силоси та склади 1252.1 Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу - - - - - - 1252.2 Резервуари та ємності інші - - - - - - 1252.3 Силоси для зерна - - - - - - 1252.4 Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів - - - - - - 1252.5 Склади спеціальні товарні - - - - - - 1252.6 Холодильники - - - - - - 1252.7 Складські майданчики - - - - - - 1252.8 Склади універсальні - - - - - - 1252.9 Склади та сховища інші 5 0.2 - - 0.02 - - 126 Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення 1261 Будівлі для публічних виступів 1261.1 Театри, кінотеатри та концертні зали - - - - - - 1261.2 Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів - - - - - - 1261.3 Цирки - - - - - - 1261.4 Казино, ігорні будинки - - - - - - 1261.5 Музичні та танцювальні зали, дискотеки - - - - - - 1261.9 Будівлі для публічних виступів інші 1262 Музеї та бібліотеки 1262.1 Музеї та художні галереї 5 - - - - - - 1262.2 Бібліотеки, книгосховища 5 0,000 - - 0,000 - - 1262.3 Технічні центри - - - - - - 1262.4 Планетарії 5 - - - - - - 1262.5 Будівлі архівів 5 - - - - - - 1262.6 Будівлі зоологічних та ботанічних садів 5 - - - - - - 1263 Будівлі навчальних та дослідних закладів 1263.1 Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ - - - - - - 1263.2 Будівлі вищих навчальних закладів - - - - - - 1263.3 Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів 5 0,000 - - 0,000 - - 1263.4 Будівлі професійно-технічних навчальних закладів 5 - - - - - - 1263.5 Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів 5 0,000 - - 0,000 - - 1263.6 Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами 5 - - - - - - 1263.7 Будівлі закладів з фахової перепідготовки - - - - - - 1263.8 Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій 5 - - - - - - 1263.9 Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші 5 - - - - - - 1264 Будівлі лікарень та оздоровчих закладів 1264.1 Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів 5 - - - - - - 1264.2 Лікарні профільні, диспансери 5 - - - - - - 1264.3 Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки 5 - - - - - - 1264.4 Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації 5 0,000 - - 0,000 - - 1264.5 Шпиталі виправних закладів, в'язниць та Збройних Сил 5 - - - - - - 1264.6 Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації 5 - - - - - - 1264.9 Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші 5 - - - - - - 1265 Зали спортивні 1265.1 Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо - - - - - - 1265.2 Басейни криті для плавання - - - - - - 1265.3 Хокейні та льодові стадіони криті - - - - - - 1265.4 Манежі легкоатлетичні - - - - - - 1265.5 Тири - - - - - - 1265.9 Зали спортивні інші - - - - - - 127 Будівлі нежитлові інші 1271 Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства 1271.1 Будівлі для тваринництва 5 - - - - - - 1271.2 Будівлі для птахівництва 5 - - - - - - 1271.3 Будівлі для зберігання зерна 5 - - - - - - 1271.4 Будівлі силосні та сінажні 5 - - - - - - 1271.5 Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства 5 - - - - - - 1271.6 Будівлі тепличного господарства 5 - - - - - - 1271.7 Будівлі рибного господарства 5 - - - - - - 1271.8 Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва 5 - - - - - - 1271.9 Будівлі сільськогосподарського призначення інші 5 0.2 - - 0.02 - - 1272 Будівлі для культової та релігійної діяльності 5 1272.1 Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо 5 0,000 - - 0,000 - - 1272.2 Похоронні бюро та ритуальні зали - - - - - - 1272.3 Цвинтарі та крематорії 5 0.000 - - 0,000 - - 1273 Пам'ятки історичні та такі, що охороняються державою 5 1273.1 Пам'ятки історії та архітектури 5 0,000 - - 0,000 - - 1273.2 Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою 5 - - - - - - 1273.3 Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї 5 - - - - - - 1274 Будівлі інші, не класифіковані раніше 5 1274.1 Казарми Збройних Сил 5 - - - - - - 1274.2 Будівлі поліцейських та пожежних служб 5 0,000 - - 0,000 - - 1274.3 Будівлі виправних закладів, в'язниць та слідчих ізоляторів 5 - - - - - - 1274.4 Будівлі лазень та пралень - - - - - - 1274.5 Будівлі з облаштування населених пунктів 0,000 - - 0,000 - - Секретар сільської ради М.Б.Осінська Додаток 2 до рішення 30 сесії сільської ради 7 скликання від __.06.2019р.№___ ПЕРЕЛІК пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1 Пільги встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію з 01 січня 2020 року.На території населених пунктів,які належать до сільської ради, на які поширюється дія рішення ради: Код області Код району Код згідно з КОАТУУ Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади 05 228 0522884400 Наддністрянська сілсьська рада Група платників, категорія/класифікація будівель та споруд Розмір пільги (відсотків суми податкового зобов’язання за рік) Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, спеціалізовані санаторії України для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні сили України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів; 100 Релігійні організації України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, за земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення їх діяльності, а також благодійні організації, створені відповідно до закону, діяльність яких не передбачає одержання прибутків; 100 Дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів; 100 Секретар сільської ради М.Б.Осінська


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Rda.org.ua, Rayrada.org.ua, School.org.ua, Osv.org.ua

Логін: *

Пароль: *